stingatoare romanastingatoare engleza
spitalul sf sava iasi

Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI

COR 541902

Durata cursului:

informatii curs inscrieri cursuri

Inscrierile pentru cursul de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se desfasoara in perioadathe 01 Noiembrie - 10 Noiembrie 2017, intre orele 8:00 - 16:30.

Cursul va incepe pe data de 13 Noiembrie 2017

136 ore (118 ore parte teoretica si 18 ore parte practica)

cadru tehnic PSIDocumente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere (formular tip);
- Copie act identitate (CI/BI);
- Diploma (adeverinta) studii liceale;
- Adeverinta medicala (medic familie);
- Adeverinta salariat (daca e cazul).


Competente/abilitati specifice:
- Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
- Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
- Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor.

Diplomele eliberate sunt recunoscute de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa contactati DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALA al SC IASISTING PROFESSIONAL SRL, J22/1053/2012; CUI: 30361473; Capital social: 300 lei tel:0232/237515; 0332/411779.

IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicata in 2014, art. 47 prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit".

Conform Legii 571/2003 - Codul Fiscal - art.21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat".