stingatoare romanastingatoare engleza
spitalul sf sava iasi

IGIENA MUNCII

IASISTING

informatii curs inscrieri cursuri

Vizitati periodic aceasta sectiune pentru mai multe informatii referitoare la perioada de desfasurare a cursurilor si perioada de inscriere.

detine aviz eliberat de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru efectuare programelor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena (CURS IGIENA MUNCII) pentru urmatoarele module:

Durata cursului:

modul 1 (minim 12 h); modul 2 (minim 12 h); modul 3 (minim 12 h); modul 4 (minim 13 h); modul 5 (minim 17 h)

curs igienaDocumente necesare inscrierii:

- Cerere de inscriere (formular tip);
- Copie act identitate (CI/BI);
- Diploma / adeverinta studii/calificari;
- Adeverinta medicala (medic de familie);
- Dovada achitarii taxei de inscriere;
- Adeverinta salariat;


Diplomele eliberate sunt recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetari, Tineretului si Sportului.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa contactati DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALA al grupului de firme IASISTING, tel:0232/237515; 0332/411779.

IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicata in 2005, art. 34 prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit".

Conform Legii 571/2003 - Codul Fiscal - art.21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat".