stingatoare romanastingatoare engleza
spitalul sf sava iasi

Servant Pompier

COR 516104

Durata cursului:

informatii curs inscrieri cursuri

Vizitati periodic aceasta sectiune pentru mai multe informatii referitoare la perioada de desfasurare a cursurilor si perioada de inscriere.

120 ore (45 ore parte teoretica si 75 ore parte practica incluzand si evaluarea finala)

cadru tehnic PSIDocumente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere (formular tip);
- Copie act identitate (CI/BI);
- Diploma (adeverinta) absolvent minim 8 CLASE;
- Aviz medical (medic familie) cu specificatia: "Apt pentru ocupatia Servant Pompier";
- Dovada achitarii taxei de inscriere;
- Permis de conducere valabil pentru categoria "C" (pentru dobandirea competentei "conducerea autospecialelor de stins incendii");
- Adeverinta salariat.

Competente/abilitati specifice:
- Comunicarea la locul de munca;
- Munca in echipa;
- Aplicarea NPM si NPSI;
- Conducerea autospecialelor de stins incendii;
- Efectuarea activitatilor de pregatire;
- Efectuarea activitatilor premergatoare interventiei
- Executarea interventiei;
- Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare;
- Prevenirea incendiilor;
- Salvarea persoanelor, animalelor si bunurilor.

Diplomele eliberate sunt recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa contactati DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALA al IASISTING J22/285/1999; CUI: RO11713859; Capital social: 4.630.000 lei
tel:0232/237515; 0332/411779.

IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicata in 2005, art. 34 prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit".

Conform Legii 571/2003 - Codul Fiscal - art.21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat".