Politica de confidentialitate

I.                   Politica de confidențialitate

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Iașisting Grup are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi la plasarea comenzilor.

Datele sunt colectate în vederea: informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe platforma magazinului, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru acțiuni de reclamă, marketing şi publicitate sau statistică.

Iașisting Grup poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter şi poate transmite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale utilizând aceste date. Iașisting Grup nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Iașisting Grup poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat - pentru administrarea, sprijinirea şi  evaluarea serviciilor noastre, precum și pentru şi a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali.

De asemenea, Iașisting Grup va furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46 – 48, jud. Iaşi.