Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

 

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Iașisting Grup are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi la plasarea comenzilor.

Datele sunt colectate în vederea: informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe platforma magazinului, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru acțiuni de reclamă, marketing şi publicitate sau statistică.

Iașisting Grup poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter şi poate transmite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale utilizând aceste date. Iașisting Grup nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Iașisting Grup poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat - pentru administrarea, sprijinirea şi  evaluarea serviciilor noastre, precum și pentru şi a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46 – 48, jud. Iaşi, fax: 0232.237515 sau email: lucian.onofrei@sfsava.ro, responsabil cu Protecția datelor cu caracter personal – Lucian Onofrei, tel: 0799 904 063.

Vă mulţumim!

 

Director executiv

Mirela Sude