0232 237 515LogareCreare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Proiectare si intocmire documentatii

Proiectare si intocmire documentatii

Compania noastra vine in sprijinul celor interesati de asigurarea securitatii impotriva incendiilor, sigurantei in situatii de urgenta si realizarea unor masuri de protectie civila.

intocmire documentatii

In acest sens, prin departamentele specializate, asiguram:

1. Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu (cerere tip, fisa tehnica in vedrea emiterii acordului unic, memoriu tehnic de specialitate - piese scrise si desenate, scenariu de securitate la incendiu, verificarea proiectului pentru cerinta esentiala securitate la incendiu conform reglementarilor tehnice, raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de securitate la incendiu pentru schimbari de destinatie, planuri de situatie si amplasare in zona, acordarea de asistenta tehnica la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari, din punct de vedere al securitatii la incendiu)

2. Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de protectie civila: (cerere tip, plan de situatie si de incadrare in zona, plan de arhitectura al celui mai de jos nivel al constructiei, schema instalatiilor de filtroventilatie, planul sectiunii verticale a cladirii cu instalatiile de filtroventilatie din adapost, memoriu tehnic de specialitate, fisa tehnica in vederea emiterii acordului unic)

3. Identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu in vederea validarii scenariilor de securitate la incendiu (expertizarea constructiilor si instalatiilor existente din punct de vedere al riscului de incendiu, stabilirea nivelului de acceptabilitate al riscului, identificarea pericolelor de incendiu, estimarea si cuantificarea riscului, evaluarea riscului, controlul riscului, monitorizarea riscului)

4. Intocmirea documentatiilor specifice organizarii apararii impotriva incendiilor (emiterea actelor de autoritate: dispozitii, decizii; plan de interventie, plan de evacuare a persoanelor, plan de depozitare si evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, plan de analiza si acoperire a riscurilor, fisa obiectivului/localitatii, instructiuni pentru salariati, permise de lucru cu foc, rapoarte, analize periodice, programe/planuri de masuri si actiuni)

5. Acordarea asistentei tehnice de specialitate la implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor specifice diverselor tipuri de institutii, operatori economici sau localitati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (managementul activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta si protectie civila, instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, controale tehnice de prevenire, desfasurarea de exercitii si aplicatii practice de pregatire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, organizarea interventiei in situatii de urgenta, stabilirea logisticii, necesarul de dotare, de mijloace umane si materiale pentru interventie, expertizarea/auditarea nivelului de aparare impotriva incendiilor al institutiilor, operatorilor economici sau localitatilor).

Termenele de executie a prestatiilor, se stabilesc de comun acord cu beneficiarul in baza contractului de prestari servicii.

Pentru prestarea serviciilor mentionate mai sus, personalul companiei noastre este calificat si atestat de catre MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA BUCURESTI.