0232 237 515LogareCreare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanta Mediu

Consultanta Mediu

Generalitati

SC Iasisting SRL va ofera consultanta in domeniul protectiei mediului pentru/prin:

 • intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea acordului / avizului / autorizatiei de mediu de la Agentia Pentru Protectia Mediului, conform Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 si a Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului MMGA nr. 876/2004 .
 • depunerea documentatiei la Agentia Pentru Protectia Mediului precum si obtinerea Acordului / Avizului / Autorizatiei de Mediu. 

consultanta mediu iasi iasistingIn calitate de serviciu extern SC IASISTING SRL consiliaza agentii economici privind:

 • Evidenta zonelor cu risc ridicat de afectare a mediului inconjurator din cadrul unitatii;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare (zone de depozitare a deseurilor, zone de risc chimic, etc).
 • Controalele efectuate in cadrul unitatii si propunerea de masuri de prevenire si protectie a solului, aerului si a apei;
 • Inventarierea tipurilor de deseuri din unitate.
 • Semnalizarea corespunzatoare a zonelor de depozitare
 • Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate din unitate conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
 • Raportarea datelor la autoritatile publice teritoriale lunar / trimestrial / semestrial /anual.
 • Identificarea agentilor economici autorizari pentru efectuarea operatiilor de transport, reciclare si recuperare deseuri periculoase.
 • Verificarea valabilitatii contractelor cu agentii economici autorizati pentru recuperarea si/sau reciclarea deseurilor din unitate.
 • Identificarea agentilor economici autorizati pentru recoltarea probelor din aer, apa, sol atunci cand este cazul.
 • Efectuarea controalelor tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor regulilor/legislatiei privind protectia mediului inconjurator si informarea beneficiarului despre neregulile constatate;
 • Informarea conducerii societatii (beneficiar) asupra modificarilor survenite in legislatia in domeniu si a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitatii.