0232 237 515LogareCreare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanta si instructaj SU - SSM

Consultanta si instructaj SU - SSM

Serviciul extern de prevenire si protectie IASISTING

consultanta instructaj su ssm

In conformitate cu hotararea de guvern nr. 1425/2006, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca, orice societate/ institutie, indiferent de domeniul de activitate, trebuie sa indeplineasca anumite obligatii pe linie de protectia muncii. Aceste obligatii pot fi indeplinite cu ajutorul unor persoane specializate in acest sens, respectiv de catre lucrator desemnat din cadrul unitatii, de catre un serviciu intern sau de catre un serviciu extern de prevenire si protectie.

In calitate de serviciu extern de prevenire si protectie IASISTING consiliaza angajatorul in indeplinirea acestor obligatii pe linie de securitate si sanatate in munca.

Aceste obligatii sunt:
1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca si executant), pe fiecare loc de munca / post de lucru;
2. elaborarea si actualizarea anuala a planului de prevenire si protectie, cu masurile tehnice, organizatorice, igienico – sanitare si de alta natura;
3. elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, tinând seama de particularitatile activitatilor desfasurate de catre fiecare angajat;
4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator fiecarui post de lucru/ loc de munca;
5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;

De asemenea, angajatorii trebuie:
6. sa intocmeasca un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor;
7. sa elaboreze tematici, sa stabileasca periodicitatea adecvata informarii si instruirii, precum si sa verifice cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
8. si sa elaboreze programul de instruire-testare la nivelul unitatii;

Administratorul unitatii trebuie sa
9. asigure intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
10. sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
11. precum si de a stabili zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, a tipului de semnalizare necesar si a amplasarii acestora;

birou consultanta iasisting

O alta categorie de raspunderi se refera la evidenta meseriilor si a profesiilor pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; a posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
Important este si urmarirea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor precum si verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.

Pe linie de situatii de urgenta va oferim consultanta in vederea instruirii (introductiv - generala, periodica) a tuturor angajatilor, precum si in vederea dotarii cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate, a intocmirii fisei obiectivului si a indeplinirii obligatiilor ce va revin conform Legii 307/2006, art.16 privind obligatiile conducatorului unitatii in acest domeniu.

De asemenea, IASISTING va consiliaza privind asigurarea propagandei vizuale privind domeniul situatiilor de urgenta, conform normelor in vigoare; intocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de salariati;efectuarea instructajului introductiv general si supervizarea efectuarii de catre seful locului de munca a instructajului la locul de munca si a instructajului periodic pe linie de situatii de urgenta pentru toti angajatii existenti si pentru fiecare nou angajat si asigurarea testarii acestora; intocmirea planurilor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca; si efectuarea controalelor tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor normelor de protectia muncii si situatii de urgenta si informarea beneficiarului despre neregulile constatate;