magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Cursuri

Te afli aici:
Home
>
Cursuri
>
Servant Pompier

Servant Pompier

Servant Pompier

 

COR 541104

 

Durata cursului:

 

90 ore (40 ore parte teoretică şi 50 ore parte practică incluzând şi evaluarea finală)

 

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Diplomă (adeverinţă) absolvent minim 8 CLASE;
 • Aviz medical (medic familie) cu specificaţia: "Apt pentru ocupaţia Servant Pompier";
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Permis de conducere valabil pentru categoria "C" (pentru dobândirea competenţei "conducerea autospecialelor de stins incendii");
 • Adeverinţă de salariat (dacă este cazul).

 

Competenţe/abilităţi specifice:

 • Comunicarea la locul de muncă;
 • Munca în echipă;
 • Aplicarea NPM şi NPSI;
 • Conducerea autospecialelor de stins incendii;
 • Efectuarea activităţilor de pregătire;
 • Efectuarea activităţilor premergătoare intervenţiei
 • Executarea intervenţiei;
 • Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare;
 • Prevenirea incendiilor;
 • Salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor.

 

Diplomele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naționale.

 

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ al IAŞISTING PROFESSIONAL J22/1053/2012; CUI: 30361473;

tel: 0232/237515; 0332/411779.

 

IMPORTANT !

 

Conform O.G. 129/2000 republicată în 2014, art. 47 prevede că "societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.”

 

Conform Legii 571/2003 Codul Fiscal art. 21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat".