magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Iașisting

Grupul de firme Iaşisting oferă o gamă diversificată de produse şi servicii in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii), precum şi a situaţiilor de urgenţă în zona Moldovei, dar şi în ţară. Cu o experienţă de 25 ani, Iaşisting Grup oferă soluţii personalizate pentru fiecare partener, în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi necesităţile acestuia.

Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice desfăşoară zilnic activităţi care presupun aplicarea măsurilor specifice de siguranţă. Nu doar mediul de lucru este predispus accidentelor de muncă, spaţiul casnic prezintă, de asemenea, astfel de pericole, în derularea acţiunilor de zi cu zi (lucrări de curăţenie, amenajare, reparaţii/construcţii ş.a.m.d.).

Iaşisting pune siguranţa dumneavoastră şi a angajaţilor dumneavoastră, pe primul loc!

Misiunea companiei noastre este să sprijinim dezvoltarea conceptului de “siguranţa pe primul loc” la locul de muncă şi nu numai, prin înţelegerea nevoilor partenerilor noştri şi oferirea de soluţii concrete şi complete, să îi ajutăm să atingă nivelul de excelenţă în protejarea angajaţilor şi afacerii prin educare şi îndrumare cu maximă seriozitate şi responsabilitate.

Aplicând o strategie orientată permanent spre modernizare, dezvoltare şi inovare, IAŞISTING GRUP urmăreşte să devină un nume important în domeniul protecţiei muncii, în care activează, nu numai la nivel zonal, cât şi la nivel naţional, oferindu-le clienţilor soluţii complete şi stabilind cu aceştia parteneriate de lungă durată.

Experienţa şi expertiza echipei noastre sunt certificate de mărcile şi brandurile locale importante şi renumite: “IAŞISTING”, “SAFETY FIRST”, “HEALTH FIRST”, “PREVENTIS”, “HOME STING”.

Responsabilitatea, învăţarea şi dezvoltarea, colaborarea, devotamentul, integritatea şi respectul sunt VALORILE care ne definesc.

Compania noastră, promovează etica în afaceri, managementul moral şi serios, prin organizarea şi desfăşurarea de campanii de informare pe toate căile mass-media (radio, TV, presa scrisă etc.) şi materiale de promovare (filme, cataloage, pliante, flyere etc.) ce conţin mesaje de interes general în afaceri, susţinând mediul economic şi de afaceri zonal şi naţional prin slogane cu impact emoţional (exemplu): „#thinkSafe #workSafe #beSafe”, „Specialistii Serviciului de Prevenire şi Protecţie Iaşisting, vă recomandă”, „I love Iaşi”, „Cumpărând Produse şi Servicii Româneşti”, „Salvaţi Locurile de Munca”, „Produs în Romania” etc.).

Produsele şi serviciile se adresează atât sectorului public, cât şi celui industrial şi agricol. Identificarea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor, îmbunătăţirea permanentă a performanţelor tehnice ale produselor reprezintă principala preocupare a firmei. În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) şi Situaţiilor de Urgenţă (SU), IAŞISTING GRUP şi-a câştigat reputaţia prin performanţă şi calitate.

  Grupul de Firme Iaşisting are capital integral privat şi este atestată de către:
 1. Centrul Naţional Pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă Bucureşti pentru:
  • Efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
  • Efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile;
  • Efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
  • Efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
  • Efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi;
  • Efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu vopsele termospumante;
  • Întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii autorizaţiei/aviz de Securitate la Incendiu, Plan de Intervenţie, Scenariu de Securitate la Incendiu şi Identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu;
  • Asistenţă şi consultanţă pe linie de Situaţii de Urgenţă, respectiv:
   • consilierea angajatorului-beneficiar privind necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a propagandei vizuale privind domeniul apărării împotriva incendiilor, conf. normelor în vigoare;
   • elaborarea de documentaţii specifice în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (acte de autoritate, instrucţiuni interne, plan depozitare, plan de organizare împotriva incendiilor; plan de evacuare etc.);
   • efectuarea instructajului introductiv general;
   • verificarea instruirii specifică locului de muncă şi a instructajului periodic pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin dispoziţie internă;
   • efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de aparare împotriva incendiilor şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate in clădirile aparţinând unităţii;
   • informarea conducerii instituţiei (beneficiar) asupra modificărilor survenite în legislaţia în domeniu şi a modului concret de implementare a acestora la nivelul unităţii;
   • participarea la exerciţiile şi aplicaţiile practice de intervenţie organizate de organele competente, împreună cu responsabilul pe situaţii de urgenţă din unitatea beneficiarului;
   • reprezentarea societăţii în relaţiile cu organul de control, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul unde are loc prestarea.
 2. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, pentru:
  • Activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii), respectiv:
   • asistenţă şi consultanţă de specialitate privind îmbunătăţirea şi implementarea programelor de Securitate şi Sănătate în Muncă (necesare de echipamente de protecţie şi lucru, semnalizare conform HG 971/2006, etc.);
   • elaborarea de documentaţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă (instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă, tematici de instruire etc.);
   • efectuarea instructajului introductiv general, verificarea instructajului la locul de muncă şi a celui periodic pe linie de securitate şi sănătate în muncă (SSM);
   • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
   • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
   • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
   • testarea cunoştinţelor angajaţilor in domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM);
   • colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
   • propunerea de clauze privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM) pentru contracte ce urmează a fi încheiate cu furnizori sau colaboratori;
   • consultanţă privind modul de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM);
   • reprezentarea societăţii în relaţiile cu organul de control, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru judeţul unde are loc prestaţia;
  • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională;
  • Cercetarea accidentelor de muncă;
  • Coordonarea în materie de Securitate şi Sănătate pe şantiere temporare şi mobile conform HG 300/2006 (întocmire Plan Propriu de Securitate, întocmire Plan General de Securitate etc.);
  • Producerea şi distribuirea de materiale de propagandă vizuală şi documentaţii cu caracter tehnic de informare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) şi a Situaţiilor de Urgenţă (SU);
 3. Ministerul Economiei – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Inspecţia Teritorială I.S.C.I.R. Bacău, pentru:
  • Activităţi de supraveghere tehnică în utilizarea instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa ISCIR, aflate în dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice ISCIR;
  • Supraveghere Tehnică la Umplere – Verificare tehnică periodică şi reparare la buteliile destinate stingerii incendiilor (N2, CO2).
 4. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – Atestat nr. 11953/06-06-2016 – de tip B pentru “proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 Kv”.
 5. Deasemenea, compania noastră oferă servicii privind consultanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu şi gestionarea deşeurilor prin personal specializat în Managementul Deşeurilor.
 6. Compania IASISTING GRUP, ofertă o gamă diversificată de echipamente de stingere şi primă intervenţie (echipamente PSI):

  • STINGĂTOARE
  • Iaşisting Grup comercializează stingătoare portabile şi transportabile cu pulbere, stingătoare portabile şi transportabile cu spumă mecanică, stingătoare portabile şi transportabile cu CO2. În fiecare secţiune a site-ului aferentă fiecărei categorii de stingătoare sunt detaliate clasele de incendii. Deasemenea asigură service pentru toate tipurile de stingătoare. Stingătoarele şi produsele comercializate de Iaşisting Grup sunt conforme cu legislaţia în vigoare.

  • ACCESORII PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
  • Iaşisting Grup comercializează întreaga gamă de echipamente şi accesorii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI):
   • Agenţi de stingere: pulberi pentru stingătoare, spumanţi proteinici;
   • Furtunuri şi accesorii PSI;
   • Panouri de incendiu;
   • Hidranţi interiori;
   • Hidranţi exteriori;

  • ECHIPAMENTE DE LUCRU ŞI PROTECŢIE
  • Compania noastră vă pune la dispoziţie o gamă largă de echipamente de protecţie şi lucru pentru protecţia individuală obligatorie împotriva căderilor de la înălţime (centură de protecţie), protecţia capului (cască de protecţie), protecţia ochilor (ochelari de protecţie), protecţia urechilor (antifoane de protecţie), protecţia mâinilor (mănuşi de protecţie), protecţia picioarelor (încălţăminte de protecţie), protecţia corpului (îmbrăcăminte de protecţie), protecţia căilor respiratorii (semimască şi mască de protecţie) şi protecţia feţei (vizieră de protecţie).
 7. Divizia Construcţii şi amenajări
 8. În cadrul Grupului de firme Iaşisting activează Divizia Construcţii şi Amenajări, specializată în confecţionarea de:
  • Mobilier PAL
  • Confecţii metalice
  • Tâmplarie PVC şi aluminiu
  • Jaluzele orizontale şi verticale
  • Mobilier urban
  • Mobilier medical
  • Vopsitorie în câmp electrostatic
  • Tapiţare sau retapiţare scaune şi canapele
  • Comercializare materiale de construcţii
Toate activităţile Grupului de firme Iaşisting, se desfăşoară în baza comenzilor de la parteneri sau în conformitate cu prevederile contractuale încheiate cu aceştia. Activităţile prezentate mai sus, se efectuează conform Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001: 2008, Sistemului de Management de Mediu ISO 14001:2004 şi Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001:2007, pentru care compania IAŞISTING GRUP deţine certificate. .

Certificari si autorizatii

Media

Toate activităţile Grupului de firme Iaşisting, se desfăşoară în baza comenzilor de la parteneri sau în conformitate cu prevederile contractuale încheiate cu aceştia.
Activităţile prezentate mai sus, se efectuează conform Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001: 2008, Sistemului de Management de Mediu ISO 14001:2004 şi Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001:2007, pentru care compania IAŞISTING GRUP deţine certificate.