magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Centrul de formare profesională

Centrul de formare profesională IAŞISTING PROFESSIONAL este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naționale, pentru organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor pentru calificările:

Dispunând de o sală de documentare şi de instruire (capacitate de 50 de locuri), profesori de specialitate şi atelier – poligon – pentru aplicaţii practice, CENTRUL DE FORMARE A ADULŢILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ŞI SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ IAŞISTING PROFESSIONAL pune la dispoziţia beneficiarilor săi o gamă largă de material didactic constând în filme documenatre, fotografii, materiale, aplicaţii practice.

Documentele necesare înscrierii, competenţele şi abilităţile specifice, informaţii legate despre durata cursurilor şi orice alte relaţii suplimentare se pot obţine contactând DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ al companiei noastre.IMPORTANT !

Conform O.G. 129/2000 republicată în 2014, art. 47 prevede că "societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.”

Conform Legii 571/2003 Codul Fiscal art. 21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat".