magazin online
0232 981 Logare Creare cont

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

Cu o prezență de două decenii pe piața  serviciilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă, precum şi a situaţiilor de urgenţă în zona Moldovei, dar şi în ţară, brandul IAȘISTING se bucură de o largă recunoaștere fiind deținut de compania IAȘISTING GRUP SRL, iar site-ul www.iasisting.ro este pagina din mediul virtual („Site” sau „Site-ul”) prin care puteți cunoaște și în acest mediu, compania noastră, produsele și serviciile oferite, precum și activitatea sa.

Atunci când accesați site-ul www.iasisting.ro trebuie să știți că aveți la dispoziție informații privind IASISTING GRUP SRL precum datele de contact, produsele și serviciile pe care le oferim, termenii și condițiile utilizării Site-ului, politicile sale referitoare la confidențialitate, la protecția datelor cu caracter personal, politica de cookie-uri.

Termeni și condiții cu caracter general

Parcurgerea acestui Site presupune totodată cunoașterea și respectiv acceptarea termenilor și condițiilor acestuia. Pentru evitarea oricărui dubiu, la accesarea, navigarea, logarea sau folosirea acestui site acceptați termenii și condițiile de utilizare expuse în continuare. Regulile conținute sunt obligatorii pentru toți utilizatorii Site-ului www.iasisting.ro .

Titularul drepturilor asupra conținutului site-ului este SC IASISTING GRUP SRL, cu sediul social pe Str. Mitropolit Varlaam nr. 46, Iași, înregistrată la ORC cu J22/1458/2011, CUI: RO28957564, iar Site-ul este destinat și uzului dumneavoastă însă drepturile în privința materialelor de pe acesta aparțin Iașisting Grup SRL.

Toate datele menționate precum și produsele pe care le aveți la îndemână pe site-ul www.iasisting.ro au fost încărcate în scop:

  1. de informare, în primul rând, a clienților, a tuturor persoanelor care doresc să intre într-o relație contractuală cu Iașisting Grup SRL, și sunt orientate către informarea în timp util și transparent, către satisfacția și îmbunătățirea colaborărilor companiei și, desigur, în scop
  2. de comercializare efectivă a produselor care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului on-line.

Iașisting Grup SRL își rezervă dreptul de a revizui și de a modifica acești termeni și condiții de utilizare, prin actualizarea acestei pagini în orice moment și fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, cu mențiunea că modificarea va deveni aplicabilă după ce va fi postată pe site. Vizitarea periodică a acestei pagini vă oferă prilejul de a lua la cunoștință de orice modificare survenită cu privire la acești termeni și condiții, dumneavoastră având posibilitatea dar și îndatorirea, daca utilizați site-ul, să cunoașteți și să vă conformați noilor termeni și condiții. În caz de neconformare ne vom exercita dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă termenii și condițiile de utilizare, sau orice alte prevederi relevante din legislația în vigoare.

Nu aveti dreptul să modificați, să schimbați, să distribuiți, să vindeți sau să transmiteți vreo informație conținută sau copiată de pe acest site, inclusiv dar fără a se limita la texte, imagini, grafică și indiferent de scopul comercial sau nu al unei asemenea activități. Precizăm încă o dată că Iașisting Grup SRL este titulara drepturilor asupra materialelor, documentelor, din conținutul site-ului.

Toate materialele reproduse pe acest site, incluzând, dar fără a se limita la informații, texte, grafică, software, instrumente, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum și mărci înregistrate reprezintă conținutul acestui site, fiind protejat de legea dreptului de autor, de legile referitoare la mărci și la proprietate intelectuală în general.

Mărcile înregistrate și logo-ul de pe acest site și alte site-uri afiliate, sunt proprietatea Iașisting Grup SRL și respectiv a partenerilor Iașisting Grup SRL. Ele sunt protejate de către Legea nr.84/1998 privind marcile și indicațiile geografice și de tratate internaționale în privința proprietății intelectuale și respectiv industriale, iar reproducerea și folosirea lor neautorizată vor atrage dupa sine sancțiuni conform legilor în vigoare.

Condițiile de funcționare a site-ului. Confidențialitatea

Facem eforturi susținute ca site-ul www.iasisting.ro să funcționeze în condiții de siguranță, cu mentenanță constantă și actualizată pentru asigurarea confidențialității datelor introduse și a unui nivel de securitate adecvat, adresat atât din perspectiva regulilor și cerințelor interne cât și din perspectiva măsurilor în privința confidențialității, integrității și securizarii informației, împotriva accesului neautorizat sau ilegal, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale a datelor și informațiilor care sunt introduse ori captate prin intermediul acestuia.

Accesul la informațiile care sunt introduse de către vizitatori prin intermediul site-ului este restricționat extern, se face doar intern, cu asigurarea confidențialității, fiind supus măsurilor adecvate în acest sens inclusiv în cadrul companiei.

Trimiterile de pe site-ul nostru catre pagini web ale altor companii, entități, instituții, sunt cu caracter informativ, fără a putea oferi vreo garanție asupra parametrilor tehnici și cerințelor de funcționare ale website-urilor respective.
De asemenea, Iașisting Grup SRL nu este și nu poate fi făcută responsabilă de către vizitatori pentru deficiențe de funcționare ale dispozitivelor lor, ale canalelor ori sistemelor de telecomunicații utilizate de către aceștia când interacționează cu site-ul, de disfuncționalități ale site-ului cand acestea sunt cauzate de furnizorii rețelelor de telecomunicații/de mediu on-line de pierderi de tip hardware, software sau de fișiere, cauzate de folosirea necorespunzătoare a site-ului ori de intervenția neautorizată a unor terți.