magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Cursuri

Te afli aici:
Home
>
Cursuri
>
Cadru Tehnic

Cadru Tehnic

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI

COR 541902

 

Durata cursului:

136 ore (118 ore parte teoretică şi 18 ore parte practică)

 

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Diplomă (adeverinţă) studii liceale;
 • Adeverinţă medicală (medic familie);
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Adeverință de salariat (dacă este cazul).

 

Competenţe/abilităţi specifice:

 • Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
 • Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor.

 

Diplomele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naționale.

 

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ al IAŞISTING PROFESSIONAL J22/1053/2012; CUI: 30361473;

tel: 0232/237515; 0332/411779.

 

IMPORTANT !

 

Conform O.G. 129/2000 republicată în 2014, art. 47 prevede că "societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.”

 

Conform Legii 571/2003 Codul Fiscal art. 21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat".