magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Cursuri

Te afli aici:
Home
>
Cursuri
>
Sef serviciu voluntar

Sef serviciu voluntar

Șef serviciu voluntar/privat pentru Situații de urgență

COR 541901

 

Durata cursului:

 

160 ore (54 ore parte teoretică şi 106 ore parte practică incluzând şi evaluarea finală)

 

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Diplomă (adeverinţă) studii liceale;
 • Adeverinţă medicală (medic familie);
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Adeverință de salariat (dacă este cazul).

 

Competenţe/abilităţi specifice:

 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 • aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • instruirea personalului serviciului și a altor categorii de personal;
 • planificarea activităților preventive și de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situațiilor de urgență;
 • stabilirea tehnicilor de intervenție în situații de urgență;
 • analizarea situației la locul evenimentului;
 • coordonarea activităților în situații de urgență;
 • elaborarea documentelor specific activității serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;
 • gestionarea patromoniului serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență.

 

Diplomele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naționale.

 

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ al IAŞISTING PROFESSIONAL J22/1053/2012; CUI: 30361473;

tel: 0232/237515; 0332/411779.

 

IMPORTANT !

 

Conform O.G. 129/2000 republicată în 2014, art. 47 prevede că "societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.”

 

Conform Legii 571/2003 Codul Fiscal art. 21, alin.2, lit.h "sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat".