magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Modul de utilizare a stingătoarelor

Modul de utilizare a stingătoarelor

Data publicării:    2019-09-17


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă prezintă modul de utilizare al stingătoarelor!

  •             Se verifică presiunea prin citirea directă pe cadranul manometrului (acul să fie pe verde);
  •             Se deblochează stingă- torul, trăgând inelul de siguranță;
  •             Se verifică funcționarea stingătorului, prin apăsarea scur- tă a pârghiei;
  •             Apropierea de focar se face cu atenție, din direcția curenților de aer sau a vântului;
  •             Se apasă pârghia de acționare;
  •             Refularea agentului de stingere se face la baza focarului;
  •            Se alternează mișcarea de refulare de la stânga la dreapta.

Stingătoarele de incendiu se amplasează în locuri ferite de intemperii, agenți corozivi, loviri accidentale și se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează;

Locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;

Înălțimea de montare să fie accesibilă tuturor utilizatorilor;

Să fie fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

Locul în care se amplasează stingătoarele se marchează în conformitate cu prevederile reglemetărilor tehnice și a standardelor specifice.

Permanent se va asigura vizibilitatea și lizibilitatea marcajelor;

Stingătoarele de incendiu se verifică vizual periodic și se poate face de dumneavoastră sau o persoană autorizată;

În afara controlului propriu, stingătoarele de incendiu se verifică, de regulă anual, de persoane de specialitate, autorizate în acest sens conform Ordinului 138 din 23 octombrie 2015 emis de M.A.I.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.