magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Siguranța pe timp de iarnă

Siguranța pe timp de iarnă

Data publicării:    2019-11-05


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă recomadă măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece, în spații închise!

Exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură:

 • înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate;
 • în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • se interzice utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
 • se interzice aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcționării;
 • cenușa rezultată se va evacua într-un loc amenajat în acest scop (groapă) iar resturile de jar vor fi stinse complet;
 • se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite;
 • se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor.

Exploatarea coşurilor de evacuare a fumului:

 • coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;  
 • coşurile de fum se vor prelungi deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile ;
 • coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;
 • se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planșeelor etc. în coșurile de evacuare a fumului.

  

Exploatarea centralelor termice:

 • se interzice obturarea deschiderilor (gurilor) de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;
 • se interzice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanțe inflamabile în încăperile în care sunt amplasate microcentrale;
 • se interzice accesul copiilor sau persoanelor neautorizate la exploatarea centralelor;
 • în cazul oricăror defecțiuni sau dereglări se va apela la unități de service specializate (firma care a executat instalația);
 • centralele termice se vor verifica periodic cel puțin o dată la 2 ani din momentul încetării garanției asigurate de furnizori/comercianți (prin agenți economici autoriazți de ISCIR).

Exploatarea instalațiilor electrice:

 • se interzice folosirea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații;
 • se interzice lăsarea nesupravegheată a fierului de călcat, reșoului sau radiatorului aflat în funcțiune;
 • se interzice cuplarea la o singură priză a mai multor consumatori de energie;
 • se interzice folosirea în tablourile electrice a siguranțelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liță sau sârmă;
 • se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize;
 • se interzice efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații la instalațiile electrice de către personal necalificat și neautorizat.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.