magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Legalitate în domeniul muncii!

Legalitate în domeniul muncii!

Data publicării:    2020-02-11


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă îndeamnă să spuneți NU Ilegalităților din Domeniul Muncii!

În scopul preveniruu și contracarării ilegalităților din domeniul muncii, vă sugerăm vizite de control intern în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă.

Fiți cu un pas înainte, controlați-vă dumneavoastră înainte să vă controleze INSPECȚIA MUNCII.

Cele mai frecvente încălcări ale legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă:

Angajarea forței de muncă fără întocmirea contractului individual de muncă în modul stabilit de legislație (Titlul III Contractul individual de muncă, art. 47, 49, 55, 85, 86);

Nerespectarea duratei legale a timpului de muncă (Titlul IV Timpul de muncă și timpul de odihnă, art. 95, 105, 107, 109, 110, 111);

Angajarea cu un salariu mai mic decât salariul minim garantat de legislație, neefectuarea plăților compensatorii, neachitarea în termen a salariilor (admiterea restanțelor la plata salariilor) (Titlul V Salarizarea și normarea muncii, art. 128 alineatul 2, 131, 139, 141, 152, 153);

Desfășurarea activității fără evaluarea factorilor de risc;

Admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională și fără instruire în acest domeniu;

Exploatarea echipamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protecție, ceea ce creează pericol iminent de accidentare (Codul Muncii, Titlul IX Protecția muncii, art. 225, 226, 229, 243, Legea securității și sănătăpții în muncă, alte norme, regulamente, standarde);

Nu sunt stabilite de către angajatori împuternicirile și obligațiile managerilor, privind realizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;

Condițiile sanitaro-igienice la locurile de muncă nu corespund actelor normative de securitate și sănătate în muncă;

Sunt ignorate măsurile de lectrosecuritate;

Nu este organizat examenul medical la angajare și examenele medicale periodice ale lucrătorilor.

Încălcările menționate constituie utilizarea nelegală a muncii, a actelor normative de Securitate și Sănătate în Muncă de către angajații cu funcții de răspundere și prejudiciază esențial salariații în cadrul raportului de muncă. Pentru admiterea multiplă a încălcărilor legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă, legea prevede sancțiuni contravenționale care pot fi aplicate oricând de instituțiile statului și care pot afecta bugetul firmei dumneavoastră.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.