magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi hidranţi exteriori

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi hidranţi exteriori

Data publicării:    2024-01-25


          

        Hidranţii de incendiu - interiori şi exteriori - trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu (cel puţin săptămânal), conform art. 28.1 (1) și (2) și art 28.4 din ordinul nr. 2463 din  8 august 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*), emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, publicat in MONITORUL OFICIAL  NR. 595 bis  din 24 septembrie 2013.

La hidranţii interiori se urmăreşte, în principal:

 • modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet;
 • starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;
 • accesul la hidranţi să fie permanent liber (nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi);
 • să nu fie descompletat;
 • să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări;
 • marcarea să fie lizibilă şi corectă.

            Persoana desemnată trebuie să ia imediat acţiunile corective necesare.

            La hidranţii de incendiu exteriori se verifică:

 • starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
 • gradul de etanşeitate a garniturilor;
 • existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.

Se înlătură pământul şi iarba de pe hidranţii amplasaţi în spaţiile verzi , astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat în orice moment.

Pe timpul iernii după fiecare ninsoare, se înlătură zăpada de pe cutiile hidranţilor.

În cazul efectuării unor lucrări (modernizarea unor căi de acces, săpături la diverse reţele, etc.) se urmăreşte permanent ca hidranţii subterani să nu fie acoperiţi cu beton, asfalt, etc. sau să fie blocaţi prin parcare.

            În conformitate cu art. 28.3 din P118/2-2013 „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile art. 27.8, pentru efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, care include verificarea funcţionării hidrantului, cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:

 • furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
 • dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
 • debitul de apă este continuu şi suficient;
 • sistemul de derulare funcţionează uşor;
 • ţeava funcţionează corespunzător.

            Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afșează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.

            La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

            IAȘISTING Grup este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, conform autorizației seria A nr. 5838 din 03.05.2016.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.