magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Siguranța la locul de muncă

Siguranța la locul de muncă

Data publicării:    2020-02-24


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă îndeamnă să respectați regulile de siguranță la locul de muncă!

Siguranța la locul de muncă este rezultatul acțiunilor tuturor celor implicați în procesele de lucru, de la fiecare angajat în parte până la angajator ca entitate complexă. Acest material este dedicat angajaților, cărora ne adresăm cu o serie de sfaturi generale, având o largă aplicabilitate, indiferent de domeniul și tipul activităților derulate în exercitarea sarcinilor de lucru:

 • mențineți întotdeauna zonele de lucru și căile de acces/evacuare libere;
 • raportați personalului autorizat în cadrul companiei orice situație de muncă despre care aveți motive întemeiate să o considerați un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 • purtați întotdeauna echipament individual de protecție adecvat activității desfășurate;
 • raportați personalului autorizat condițiile nesigure de lucru identificate;
 • realizați manipularea obiectelor în mod corespunzător;
 • aplicați principiile gestionării eficiente a deșeurilor generate la locul de muncă, depozitând fiecare categorie de deșeu în containerul indicat și susținând astfel colectarea selectivă;
 • nu manevrați echipamentele de lucru dacă nu aveți calificarea/instruirea necesară în acest sens, precum și aprobările/autorizațiile aferente;
 • nu operați nicio modificare la echipamente de muncă aflate în funcțiune;
 • mențineți sculele și uneltele în condiții bune;
 • asigurați-vă de fiecare dată înainte de a porni mașinile de lucru;
 • învățați tehnicile de acordare a primului ajutor.

A preveni este mai bine decât a trata! Propria siguranță este bunul cel mai de preț pe care îl puteți oferi celor dragi, nu îi ignorați importanța.

Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul SSM-SU, specialiștii din cadrul Grupului de Firme IAȘISTING vă stau la dispoziție.

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.