magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Să luăm Lumină în siguranță!

Să luăm Lumină în siguranță!

Data publicării:    2021-04-06


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă îndeamnă la respectarea unor reguli în timpul slujbelor Pascale, în perioada de pandemie!

 

Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate:

 • Cel puțin două căi de evacuare;
 • Dotarea cu mijloace de primă intervenție (hidranți, stingătoare - cu verificările periodice obligatorii la zi);
 • Aviz/autorizație de securitate la incendiu în conformitate cu H.G. 571/2016 (clădirile cu suprafață desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp), fișă obiectiv;
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor.

 

Înaintea începerii slujbelor religioase:

 • Marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
 • Stabilirea modului de evacuare și a responsabililor cu evacuarea persoanelor;
 • Îndepărtarea covoarelor, mochetelor și a mobilierului din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite în cadrul slujbelor.

 

În timpul slujbelor religioase:

 1. În perioada stării de alertă:
 • Se va permite accesul persoanelor în incinta lăcașului de cult cu respectarea normelor de restricție în vigoare;
 • Se va respecta distanțarea sociala de 2 metri;
 • Purtarea măștii este obligatorie în spațiul închis și în aer liber;
 • Dezinfectarea mâinilor la intrarea în lăcașul de cult;
 • Se va evita atingerea și/sau sărutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi se va indica îngenuncherea sau înclinarea;
 • Se vor respecta restricțiile de circulație pe timpul nopții.

 

 1. Reguli generale:
 • Se vor menține ușile de acces/evacuare în poziție deschisă;
 • Parcarea autoturismelor se va face astfel încât să nu se blocheze hidranții de incendiu sau accesul autospecialelor serviciilor de urgență;
 • Aprinderea și așezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens;
 • Utilizarea lumânărilor aprinse în lăcașul de cult se va face cu atenție, la distanță de siguranță de persoanele din jur, evitând contactul cu hainele sau părul acestora;
 • Copiii trebuie supravegheați permanent.

După terminarea slujbelor religioase:

 • Transportul la domiciliu a lumânărilor aprinse se va realiza numai cu ajutorul unor protecții speciale din materiale incombustibile;
 • Se va evita transportul lumânărilor aprinse în mijloacele de transport public sau personale;
 • Lumânările și candelele aprinse se vor amplasa în încăperi cu ajutorul unor suporți stabili ce nu se pot aprinde și la distanță de perdele, draperii, ornamente sau alte obiecte și materiale combustibile;
 • Se vor stinge lumânările și candelele în momentul în care se merge la culcare.

 

În caz de incendiu

 • Păstrați-vă calmul;
 • Evacuați-vă cu calm și în ordine din clădire;
 • Ajutați copiii și persoanele în vârstă ce necesită sprijin;
 • Anunțați imediat evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgență 112;
 • Identificați și utilizați mijloacele de primă intervenție, pentru stingerea incendiului în fază inițială;
 • Permiteți accesul forțelor de intervenție pentru stingerea incendiului.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.