magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

Instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

Data publicării:    2022-11-22


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă informează cu privire la instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

 

            Instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) se vor menține în permanentă stare de funcționare. Execuția, exploatarea, întreținerea și repararea acestora se va face numai de către personal specializat, respectându-se prevederile de execuție, instrucțiunile furnizorului, normele de protecția muncii.

            Lucrările de întreținere periodică (lunară, trimestrială, anuală) și revizie tehnică pentru echipamente se recomandă a fi executate de către personalul autorizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și de firma furnizoare a echipamentelor.

            În fiecare obiectiv va exista un registru  de control al instalației în care se vor nota: caracteristici principale ale instalației, data punerii în funcțiune, data verificării, elementele verificate, numele persoanei însărcinate cu verificarea instalației, data folosirii instalației, ultima defecțiune apărută. Acesta trebuie ținut într-un loc accesibil persoanelor desemnate, în condițiile legii, pentru control, de regulă, în încăperea în care se amplasează echipamentul de control și semnalizare (ECS).

Proprietarul sau utilizatorul clădirii deservite de IDSAI este responsabil pentru:

  • asigurarea conformității inițiale și continue a instalației cu cerințele reglementative în vigoare;
  • asigură aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări și a altor evenimente apărute în instalație sau sistem;
  • pregătirea ocupanților clădirii pentru recunoașterea diferitelor situații, alarme și pentru evacuare;
  • păstrarea instalației în condiții de funcționare;
  • menținerea unui spațiu liber de minim 0,5m în jurul și sub fiecare detector de incendiu;
  • asigurarea că nu există obstacole care să împiedice propagarea produselor incendiului către detectoare;
  • asigurarea că accesul la declanșatoarele manuale de alarmare nu este obstrucționat;
  • prevenirea alarmelor false, prin luarea de măsuri adecvate pentru împiedicarea activării detectoarelor prin operații de sudare, tăiere metale, fumat, încălzit, gătit, evacuare gaze etc;
  • asigurarea că instalația este modificată corespunzător dacă apar schimbări semnificative de utilizare sau configurare a clădirii;
  • ținerea unui registru de evidența intervențiilor la sistem și înregistrarea tuturor evenimentelor care afectează sau au ca sursă instalația;
  • asigurarea că instalația este întreținută la intervale corespunzătoarea și după apariția unui defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta;
  • numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor funcții (numele lor trebuie scrise în registrul de evidență  a intervențiilor la instalație);
  • schimbarea periodică a codurilor de acces a utilizatorilor și personalizarea acestora.

            Conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 - MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5 (1), proprietarul sau utilizatorul clădirii, trebuie să stabilească o procedură de întreținere a IDSAI care să cuprindă periodicitatea (zilnică, lunară, trimestrială, anuală) și elementele care se urmăresc.

            Conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 – MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5, alin. (4) si (5), verificarea trimestrială și verificarea anuală, include:

            Verificarea trimestrială:

  • sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;
  • se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentar;
  • sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare;
  • sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului;
  • acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare;
  • sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant;
  • este  analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare.

            Verificarea anuală:

  • au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
  • a fost verificat fiecare detector privind funcționarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;
  • echipamentul de control și semnalizare poate acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
  • sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;
  • este  analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare;
  • sunt examinate si testate bateriile.

            Proprietarul sau utilizatorul clădirii execută verificările zilnice si lunare, conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 – MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5, alin. (2) si (3), trebuie să includă:

            Verificarea zilnică: 

  • fiecare echipament de control și semnalizare indică condiția de repaus, dacă există abateri de la condiția de repaus acestea sunt înregistrate și comunicate furnizorului de servicii de întreținere;
  • fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător;
  • IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.
  • Verificarea lunară:
  • grupul electrogen (sursa de rezervă) pornește în timp;
  • nivelul combustibilului este corespunzător, completându-se dacă este necesar;
  • consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
  • indicatoarele optice și sonore ale ECS  sunt funcționale, iar în cazul apariției unui defect acesta este înregistrat.

            SC IASISTING GRUP SRL este atestată conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, conform Autorizație seria A nr. 6291 din 06.09.2016.

 

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.