magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Campania de recoltare

Campania de recoltare

Data publicării:    2019-09-04


Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IAȘISTING vă reamintesc să nu uitați de mijloacele de primă intervenție!

Mecanizatori! Înaintea începerii lucrărilor agricole:

 

 • Verificați toate mașinile și utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asigurați-le cu dispozitive parascânteie și dotați-le cu mijloace de primă intervenție: stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip și mături cu coadeă de cel puțin 2 metri;
 • Însușiți-vă principalele reglementări de prevenire și stingere a incendiilor, a regulilor privind fumatul și utilizarea focului deschis;
 • Nu uitați! Fumatul și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50 metri de punctele de recoltare și depozitare.

Atenție! În perioada coacerii și până la terminarea recoltării:

 • Se interzice remedierea unor defecțiuni apărute la mașinile și utilajele agricole la o distanță de mai puțin de 100m față de lanurile nerecoltate sau miriști;
 • Sensul de recoltare al combinelor va fi invers direcției vântului dominant;
 • Alimentarea cu carburanți se va face în punctele de alimentare special amenajate. Este interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, din plastic și alimentarea în lan sau distanțe mai mici de 100m față de acestea, a autovehiculelor, mașinilor și utilajelor agricole.

În atenția proprietarilor de terenuri și administratorilor de asociații agricole

 • Marcați terenurile agricole cu indicatoare de securitate, privind interdicția fumatului, a utilizării focului deschis;
 • Asigurați punctele de recoltare cu tractoare cu plug cu disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleți, stingătoare, butoaie cu apă;
 • Asigurați izolarea lanuliro prin fâșii arate sau discuite cu lățime de peste 20 m spre drumuri și păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente;
 • Strângeți paiele rezultate în urma recoltării și arați imediat miriștea;
 • Parcelați suprafețele mari de teren cultivate prin fâșii longitudinale și transversale;
 • Instruiți întreg personalul de deservire pe linia activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Este interzisă arderea miriștilor și a vegetației uscate fără acceptul autorității de protecția mediului și fără informarea în prealabil a primăriilor și a serviciului voluntar pentru situații de urgență din localitate.

În atenția primăriilor!

 • Monitorizați modul de aplicare a măsurilor obliogatorii dispuse de Instituția Prefectului privind arderea miriștilor și a vegetației uscate;
 • Planificați și afișați zilele și locurile special amenajate în care să se depoziteze resturile menajere și vegetația uscată din localitate în scopul arderii, în funcție de specificul local;
 • Asigurați supravegherea arderilor de către personalul serviciului voluntar pentru situații de urgență, asigurând măsuri locale de intervenție rapidă. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Atenție! Neglijența se plătește

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2006 „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”.

După ce v-ați însușit aceste cunoștințe, nu uitați, siguranța dumneavoastră și a familiei este pe primul loc!

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.