magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru spatiile destinate aparatelor si instalatiilor de sterilizare

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru spatiile destinate aparatelor si instalatiilor de sterilizare

Data publicării:    2024-01-31


ÎN SPAŢIILE DESTINATE APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE STERILIZARE SE RESPECTĂ URMĂTOARELE MĂSURI PRINCIPALE:

a) operaţiunile de revizie, verificare şi reparare a instalaţiei şi a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului/furnizorului;

b) punerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condiţiilor

regimului de autorizare şi de verificare tehnică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) exploatarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit, potrivit prevederilor tehnice de utilizare şi instrucţiunilor specifice producătorului;

d) se asigură ventilarea spaţiului destinat aparatelor şi cazanelor utilizate în procesul de sterilizare, conform instrucţiunilor de exploatare ale producătorului;

e) se interzice lăsarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care

acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare, reglare şi protecţie automată, în special pentru nivelul minim al apei şi la presiune maximă admisibilă;

f) se interzice depozitarea în spaţiile aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă.

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.