magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru Laboratoarele pentru analize medicale

Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru Laboratoarele pentru analize medicale

Data publicării:    2024-01-31


 

            Lucrările de laborator se realizează în încăperi separate, special destinate.

            Spaţiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd, atât la intrarea în acestea, cât şi în interior, cu indicatoare de avertizare, conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare.

            În cazul în care se constată prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili se aeriseşte încăperea respectivă şi se înlătură, de către personal autorizat, conform procedurilor specifice, cauzele ce au determinat acest lucru.

            În laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare.

            Lămpile/becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacţie la foc A1, iar în jurul acestora, pe o rază de minimum 1 m, se interzice depozitarea de recipiente cu lichide/materiale inflamabile/combustibile.

            Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantităţi de lichide inflamabile/combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într-un schimb.

            Vasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se protejează cu ambalaje incombustibile, ermetice, care să împiedice împrăştierea conţinutului.

            Reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură, formarea amestecurilor explozive, iniţierea autoaprinderii, trebuie păstrate separat în ambalaje corespunzătoare şi dulapuri incombustibile.

            Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanţei şi de marcare a pericolelor/condiţiilor de manipulare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            După ce s-a verificat integritatea lor, încălzirea vaselor de sticlă cu substanţe combustibile se realizează numai pe băi de abur, apă sau de nisip.

            Se interzice cu desăvârşire încălzirea lichidelor inflamabile/combustibile în vase deschise, direct pe flacără.

            Se interzice lăsarea în funcţiune, fără supraveghere continuă, a instalaţiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu.

            În spaţiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz. Se interzice amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură. Buteliile utilizate în laborator se amplasează şi se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului. Fixarea buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanţuri, coliere sau chingi rezistente. Pentru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate. Pentru utilizare pot fi folosite şi cărucioare de transport, cu respectarea condiţiei ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului.

            Înainte de începerea lucrărilor la nişă cu produsele inflamabile se pune în funcţiune instalaţia de ventilare.

            Se interzic vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal.

            Deşeurile inflamabile, combustibile, explozive, toxice, corozive etc. se colectează, se depozitează şi se păstrează în recipiente/spaţii special destinate, cu respectarea prevederilor legale. Se interzice deversarea deşeurilor  în instalaţiile de canalizare din dotarea construcţiilor.

            Iluminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condiţiilor de mediu din acestea.

LA APRINDEREA BECULUI DE GAZ SE EFECTUEAZĂ URMĂTOARELE OPERAŢIUNI:

a) se aprinde sursa de foc necesară şi se pune la gura becului de gaz;

b) se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz;

c) se reglează flacăra becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;

d) se închide imediat robinetul de pe racord, în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior;

e) se aplică coliere metalice, în vederea asigurării lor în timpul funcţionării, la ambele capete ale furtunului, atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare, cât şi la racordarea la becul arzătorului.

 

LA TERMINAREA PROGRAMULUI DE LUCRU PERSOANELE DESEMNATE DE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII VERIFICĂ DACĂ:

a) s-au întrerupt alimentările cu apă/gaze/energie electrică ale aparatelor/instalaţiilor de laborator care nu necesită funcţionare permanentă;

b) s-a realizat ventilarea laboratorului;

c) s-au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu.

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.