magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru Sali de conferinte, sedinte si cursuri

Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru Sali de conferinte, sedinte si cursuri

Data publicării:    2024-01-31


LA EXPLOATAREA SĂLILOR DE CONFERINŢE, ŞEDINŢE ȘI CURSURI PRECUM ŞI ALTELE SIMILARE:

a) se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;

b) se informează persoanele participante la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii cu privire la principale reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea;

c) covoarele, mochetele, preşurile utilizate în aceste spaţii, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

d) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate;

e) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;

f) se întocmesc şi afişează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor;

g) atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă, în exploatare, şi măsurile specifice acestora.

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.