magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Blog

Te afli aici:
Home
>
Blog
>
Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru spatii de depozitare si magazii

Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru spatii de depozitare si magazii

Data publicării:    2024-01-31


 

ÎN SPAŢIILE DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, SUBSTANŢELOR CHIMICE, PRODUSELOR ŞI DEŞEURILOR SE RESPECTĂ URMĂTOARELE MĂSURI SPECIFICE:

a) depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;

b) produsele care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu/explozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental;

c) etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare;

d) depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură şi altele asemenea;

e) amplasarea produselor se face cu asigurarea priorităţii evacuării acestora, respectându-se distanţele minime pentru manevră.

 

În spaţiile de depozitare se afişează, la loc vizibil, instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase.

Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător.

            Materialele şi substanţele se inscrip- ţionează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea cunoaşterii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie.

            Este interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute.

            Pentru spaţiile de depozitare a substan- ţelor şi deşeurilor periculoase definite con- form legii se întocmesc planuri de depozitare.

            Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare.

            Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare, spaţiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală, corespunzător prevederilor planului de depozitare.

            Corpurile de iluminat electric din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie.

            Deşeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare.

            La depozitarea în încăperi închise se asigură o distanţă de siguranţă de minimum 0,50 m faţă de elementele de încălzire.

            Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic speci- fic, iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora.

Material realizat de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L.      2019   |    Acest material are caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, fiind avizat de către Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu avizul nr.1 din 29.09.2017 și este proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejat de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală.   |   Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestuia va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.   |   Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.