magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Produse

Te afli aici:
Home
>
Produse
>
Materiale de propagandă vizuală

Materiale de propagandă vizuală

Buton propaganda vizuala.png

Generalităţi

IAŞISTING GRUP pune la dispoziţie o gamă vastă de materiale, atât pentru propaganda vizuală în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, precum şi al Medicinii Muncii:

 • Planuri de Evacuare şi Planuri de Organizare a Apărării împotriva Incendiilor, având formatul standard A3, color, cartonate şi foliate;
 • Indicatoare de securitate (interzicere şi informare; avertizare; obligativitate; salvare şi prim ajutor) în format A4, A5 si/sau A6 pe suport autocolant, plastifiat, tablă şi/sau PVC;
 • Fişe individuale de instructaj în domeniul Situaţiilor de Urgenţă;
 • Fişe de instruire individuală privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă;
 • Dosare Medicale şi Fişe de Aptitudine;
 • Lămpi pentru iluminat de siguranţă (IEŞIRE / EXIT / HIDRANT) cu acumulator;
 • Culegeri de Legislaţie şi Acte normative în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (SU) şi Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM):
 • Primul Ajutor la Locul Accidentului.

Compania noastră deţine ISBN pentru editarea şi comercializarea de broşuri de specialitate în domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (Protecţia Muncii):

 • Ghid pentru întocmirea procedurii de autorizare internă a electricienilor din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Talon de autorizare internă pe linie de Securitate a Muncii pentru personalul care are dreptul să lucreze cu instalaţiile electrice;
 • Scurt îndrumar pentru cercetarea accidentelor de muncă;
 • Carnet cu note de Control pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Carnet cu constatările rezultate din controlul la Gospodăriile Cetaţeneşti pentru Situaţii de Urgenţă.

IAŞISTING GRUP deţine aviz emis de Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității în muncă a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, nr. 1 din 29.09.2017,  pentru documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă și pentru:

 • Filme de SSM tematice;
 • Afișe, pliante, broșuri din domeniul SSM;
 • Suporturi de curs destinate instruirii în domeniul SSM, elaborate de prestator.

Catalog indicatoare: 

Aceste materiale sunt realizate de Departamentul Consultanță al S.C. IAȘISTING GRUP S.R.L. 2019. Acestea au caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, și sunt proprietatea IAȘISTING GRUP, marcă înregistrată nr. R075881, fiind protejate de Legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci și proprietatea intelectuală. Utilizarea/multiplicarea și distribuirea neautorizată a acestora va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislației în vigoare. Fotografiile folosite au caracter ilustrativ. Sursa: Google Images.