magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Produse

Te afli aici:
Home
>
Produse
>
Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Buton sprinkler.png

Generalităţi

O soluţie pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor o reprezintă sistemele de stingere cu apă utilizate în spaţii comerciale, depozite, spaţii de producţie.

Automatele de Control şi Semnalizare (ACS) sunt utilizate pentru controlul şi comanda instalaţiilor cu sprinklere în funcţie de spaţiul protejat sunt de tip apă-aer sau apă-apă.

Aparatele de Control şi Semnalizare apă-aer se utilizează pentru reţelele de sprinklere montate în spaţii cu temperaturi mai mici de 4ºC. Cele apă-apă se utilizează în spaţiile în care se asigură o temperatură de peste 5ºC, spargerea elementului fuzibil dintr-un sprinkler determinând pornirea pompelor şi declanşarea alarmei sonore.

Se impune montarea unor sisteme de stingere cu apă în clădirile cu suprafeţe mari, care protejeaza atât mărfurile şi persoanele, cât şi clădirea în sine.

Sprinklerele pot fi din bronz, cromate sau vopsite albe. Racordarea acestora se face la ½". Temperatura de declanşare poate fi la 68° sau la 72°. După modul de răspândire a apei pot fi cu cap în sus sau cap în jos. Din considerente estetice se poate utiliza rozeta decorativă pentru montare pe tavan fals.

Stații de pompare

Staţiile de pompare preiau apa din rezerva de apă a imobilului şi o pompează la unul sau mai multe circuite: reţea de apă menajeră, reţea de sprinklere, reţea de adâncime, reţea hidranţi interiori sau reţea hidranţi exteriori.

 

Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor trebuie executate în conformitate cu proiectele tehnice avizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al zonei de competență unde se execute lucrarea și conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 2463 din  8 august 2013, emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, publicat in MONITORUL OFICIAL  NR. 595 bis  din 24 septembrie 2013.

VERIFICARE instalaŢiI DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANŢI INTERIORI și HIDRANŢI EXTERIORI

Verificarea pentru Instalațiile de Stingere a Incendiilor cu Hidranți Interiori și Hidranți Exteriori se efectuează conform art. 28.3. (1), "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 2463 din  8 august 2013, emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, publicat în MONITORUL OFICIAL  NR. 595 bis  din 24 septembrie 2013, și include verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune.

Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori, se vor efectua următoarele operațiuni:

 1. Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime);
 2. Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate);
 3. Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient);
 4. Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor;
 5. Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare;
 6. Verificarea vizuală a existenţei tuturor subansamblelor (furtun, ţeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei;
 7. Verificarea existenţei marcajului de informare a locaţiei şi poziţionării hidrantului interior și a existenței lămpilor de emergență marcate cu „HIDRANT” (dacă este cazul), conform Normativului I 7, art. 7.23.11.1.1.1;
 8. Verificarea funcţionabilităţii robineţilor de hidrant şi a modului de manevrare;
 9. Alimentarea cu apă.

Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, se vor  efectua următoarele operațiuni:

 1. Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție;
 2. Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor;
 3. Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților;
 4. Verificarea funcţionabilităţii robineţilor de hidrant şi a modului de manevrare;
 5. Verificare probă presiune reţea și a debitului de apă;
 6.  Alimentarea cu apă.

Conform Normativului P118/2-2013, articolul 28 - “Exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și hidranți exteriori”,  pct. 28.1, 28.2, 28.4 si 28.5, beneficiarul are obligativitatea de a desemna o persoană care să urmărească zilnic, săptămânal, lunar, starea rețelei de hidranți din unitate.

Pentru instalația de stingere a incendiilor cu sprinklere, sprinklere deschise (drencere) și pulverizatoare, conform art. 28.23 – 28.35, Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 2463 din  8 august, emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 595 bis din 24 septembrie 2013, se vor  efectua următoarele operațiuni:

 1. Identificarea modificărilor de structură, activitate, mod de depozitare, încălzire, iluminat sau echipamente etc. a clădirii și analiza efectelor care pot fi exercitate asupra clasificării riscului și/sau pericolului de incendiu ori asupra proiectării instalației de sprinklere;
 2. Verificarea vizuală generală a rețelei de conducte și a suporturilor;
 3. Verificarea gradului de coroziune exterioară;
 4. Verificare capete de sprinklere/sprinklere deschise (drencere);
 5. Desprăfuirea și curățarea ansamblelor;
 6. Verificarea parametrilor de presiune;
 7. Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție;
 8. Verificarea sistemelor ACS și a surselor de alimentare cu apă;
 9. Verificarea oricărei sursă secundară de alimentare cu energie electrică de la generatoarele diesel (dacă este cazul);
 10. Verificarea dispozitivelor de alarmare vizuală și auditivă;
 11. Verificarea numărului și stării pieselor de schimb (capete sprinklere și chei demontare/montare);
 12. Verificarea instalației electrice a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la Dispecerat sau la Pompieri.

Conform Normativului P118/2-2013*, articolele 28.9 – 28.20, exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu sprinklere, sprinklere deschise și pulverizatoare de către BENEFICIAR, se realizează prin aplicarea unui program propriu de control și verificare și stabilirea unui grafic de verificări, reparații curente și mentenanță și documentarea de înregistrări adecvate.

Art. 28.11: “Beneficiarul trebuie să aplice un program propriu de control și verificare, să stabilească un grafic de verificări, reparații curente și mentenanță și să documenteze înregistrări adecvate, inclusiv registrul menționat la art. 27.16.”

SC IAȘISTING GRUP SRL este atestată conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrări de instalare și întreţinere a sistemelor și instalaţiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, conform Autorizație seria A nr. 5838 din 03.05.2016.