magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Produse

Te afli aici:
Home
>
Produse
>
Sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Buton sisteme alarmare.png

Generalităţi

O modalitate pentru limitarea pagubelor materiale şi umane ce poate apărea ca urmare a apariţiei unui incendiu este instalarea unui sistem de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. Astfel, riscul producerii unui incendiu poate fi minimizat suficient, astfel încât să vă confere un sentiment de linişte şi siguranţă.

Pentru locuinţe particulare este suficientă conectarea detectorilor de fum la centrala de alarmă folosită în mod special împotriva efracţiei.

Pentru clădiri de birouri, spaţii comerciale mari, depozite, bănci, clădiri aglomerate etc. este utilă folosirea de sisteme dedicate pentru detecţia şi semnalizarea începutului de incendiu.

În componenţa unui sistem tehnic de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu sunt incluse următoarele echipamente:

Centrala convenţională de incendiu - este un echipament specializat în supravegherea semnalelor venite de la detectorii de fum sau temperatură şi de la butoanele de avertizare manuală a incendiului şi în raportarea acestor semnale.

 

Centrala adresabilă de incendiu - are acelaşi rol ca centrala convenţională, diferenţa principală fiind modaliatatea de conectare a detectorilor la centrală. Fiecare detector are o adresă, mai mulţi detectori se conectează pe o buclă. Avantajul constă în uşurinţa cablării şi identificarea uşoară a alarmelor.

Repetoare şi emulatoare - au capacitatea de a repeta informaţii şi comenzi provenite de la centrala de incendiu. Astfel, pot fi vizualizate informaţii provenite de la sistemul de incendiu din diverse puncte ale obiectivului sau pot fi executate comenzi asupra sistemului de incendiu.

Butoane de avertizare manuală la incendiu - folosesc la avertizarea manuală de către personalul obiectivului despre apariţia unui început de incendiu.

Detectori de fum optici - iau decizia de alarmă de incendiu când concentraţia de particule de fum din camera optica depăşeşte o valoare prestabilită. Senzorii convenţionali inteligenţi includ auto-diagnosticare şi compensare directă, reducând alarmele supărătoare provocate de contaminarea inerenta cu praf sau murdărie.

Detectori de fum cu ionizare - moleculele de aer din camera de ionizare a detectorului sunt ionizate pentru a crea un curent electric între doi electrozi. Dacă particulele de combustie ating o anumită densitate în camera de analiză, ele provoacă o scădere a curentului sub un nivel critic, activând astfel circuitul de alarmare.

Detectori de fum tip barieră în infraroşu - produsul constă într-un emiţător în infraroşu, un receptor şi o unitate de control. Se pretează pentru aplicaţii unde este dificilă amplasarea detectorilor de fum uzuali, precum hale înalte sau greu accesibile.

Detectori de fum prin aspiraţie - sistemul foloseşte un aspirator şi un sistem de conducte prin care prelevează eşantioane din atmosferă din diverse puncte de interes. Există un circuit de monitorizare a fluxului de aer, iar în eventualitatea că au fost detectate particule de fum, sistemul poate identifica sectorul cu fum. Este o soluţie elegantă pentru spaţii cu estetică deosebită (muzee, bănci, hoteluri) sau spaţii greu accesibile.

 

Detectori de temperatură - reacţionează la creşterea anormală a temperaturii în spaţiul protejat, în două variante: fie la depălşirea unui anumit prag de temperatură, fie la creşterea cu un anumit interval a temperaturii într-o perioada scurtă de timp.

Detectori de substanţe periculoase - există o gamă largă de detectori a substanţelor periculoase omului şi mediului în cantităţi peste anumite limite. În aplicaţii industriale unde se lucrează cu acest gen de substanţe mediul devine unul cu potenţial ridicat exploziv. În aceste medii se pot folosi: detectori de hidrogen, de vapori, de petrol, de alcool etilic, de amoniac, de GPL, de gaz metan.

Sirene şi indicatoare optice de semnalizare - asigură avertizarea locală sonoră şi luminoasă despre producerea unui incendiu şi intrarea în procedura de evacuare.

Pentru verificarea instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, prestatorul de servicii realizează următoarele:

  • verificări şi revizii trimestriale sau la cererea beneficiarului, astfel încât să se asigure funcţionarea permanentă a sistemului;
  • intervenţii în regim de urgenţă în cazul apariţiei oricărui defect care afectează funcţionarea corespunzătoare a sistemului; în cazul în care sistemul este ieşit din garanţie, serviciile se facturează pe bază de proces-verbal, postcalcul şi situaţie de lucrări aprobată de beneficiar;
  • reparaţii ale sistemului, instalației sau echipamentelor, în cazul când se constată defecţiuni, acestea se vor efectua contracost pe bază de situaţie de lucrări. Prin reparaţii în cadrul acestui contract se înţelege înlocuirea componentelor defecte. Dacă echipamentele defecte nu se mai comercializează în mod curent, beneficiarul şi prestatorul vor hotărî de comun acord soluţia de remediere a sistemului, instalației sau echipamentului;
  • consumabilele (transformator, acumulator etc.) se vor schimba când este necesar, facturându-se doar valoarea materialelor;
  • orice modificare a sistemului și instalației se poate executa doar pe bază de comandă în cadrul acestui contract şi se va factura lucrarea în totalitate (materiale, echipamente, manoperă, recapitulaţie). Toate materialele şi echipamentele defecte care se înlocuiesc se decontează separat.

Măsurătorile şi verificările se efectuează conform „Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, Indicativ P118/3 – 2015, cap. 5.6 – MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5, alin. (4) si (5)”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 364/2015.

Conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 – MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5, alin. (4) si (5), verificarea trimestrială și verificarea anuală, include:

„(4) Prin „verificarea trimestrială” se controlează dacă:

a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;

b) se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentar;

c) sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare;

d) sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului;

e) acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant;

 g) este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare.

(5) Prin „verificarea anuală” se controlează dacă:

 a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind funcționarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

c) echipamentul de control și semnalizare poate acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;

e) este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate si testate bateriile.”

Conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 - MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5 (1), proprietarul sau utilizatorul clădirii, trebuie să stabilească o procedură de întreținere a IDSAI care să cuprindă periodicitatea (zilnică, lunară, trimestrială, anuală) și elementele care se urmăresc.

Proprietarul sau utilizatorul clădirii execută verificările zilnice si lunare, conform Normativului P118/3-2015, cap. 5.6 – MENTENANȚA IDSAI, art. 5.6.5, alin. (2) si (3), trebuie să includă:

(2) Prin „verificarea zilnică” se controlează dacă: 

a) fiecare echipament de control și semnalizare indică condiția de repaus, dacă există abateri de la condiția de repaus acestea sunt înregistrate și comunicate furnizorului de servicii de întreținere;

b) fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător;

c) IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

(3) Prin „verificarea lunară” se controlează dacă:

a) grupul electrogen (sursa de rezervă) pornește în timp;

b) nivelul combustibilului este corespunzător, completându-se dacă este necesar;

c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;

d) indicatoarele optice și sonore ale ECS  sunt funcționale, iar în cazul apariției unui defect acesta este înregistrat.”

 

SC IAȘISTING GRUP SRL este atestată conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, conform Autorizație seria A nr. 6291 din 06.09.2016.