magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanţă şi instructaj SSM - SU

Consultanţă şi instructaj SSM - SU

Serviciul extern de prevenire şi protecţie IAŞISTING GRUP

În conformitate cu hotărârea de guvern nr. 1425/2006, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, orice societate/unitate/instituţie, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să îndeplinească anumite obligaţii pe linie de protecţia muncii. Aceste obligaţii pot fi îndeplinite cu ajutorul unor persoane specializate în acest sens, respectiv de către un lucrător desemnat din cadrul unităţii, de către un serviciu intern sau de către un serviciu extern de prevenire şi protecţie.

În calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie IAŞISTING GRUP consiliază angajatorul în îndeplinirea acestor obligaţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă.

Aceste obligaţii sunt:

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (mijloace de producţie, sarcină de muncă, mediul de muncă şi executant), pentru fiecare loc de muncă/post de lucru;

2. elaborarea şi actualizarea anuală a planului de prevenire şi protecţie, cu măsurile tehnice, organizatorice, igienico – sanitare şi de altă natură;

3. elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, tinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate de către fiecare angajat;

4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător fiecărui post de lucru/ loc de muncă;

5. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;

De asemenea, angajatorii trebuie:

6. să întocmească un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor;

7. să elaboreze tematici, să stabilească periodicitatea adecvată informării şi instruirii, precum şi să verifice cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;

8. să elaboreze programul de instruire testare la nivelul unităţii;


Administratorul unităţii trebuie:

9. să asigure întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;

10. să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

11. precum şi de a stabili zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, a tipului de semnalizare necesar şi a amplasării acestora.

O altă categorie de răspunderi se referă la evidenţa meseriilor şi a profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; a posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.

Important este şi urmărirea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor, verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

Pe linie de situaţii de urgenţă oferim consultanţă în vederea instruirii (introductiv generală, periodică) a tuturor angajaţilor, precum şi în vederea dotării cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate, a întocmirii fişei obiectivului şi a îndeplinirii obligaţiilor ce vă revin conform Legii 307/2006, art.16 privind obligaţiile conducătorului unităţii în acest domeniu.

De asemenea, IAŞISTING GRUP vă consiliază privind asigurarea propagandei vizuale privind domeniul situaţiilor de urgenţă, conform normelor în vigoare; întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situaţii de urgenţă pentru toate categoriile de salariaţi; efectuarea instructajului introductiv general şi supervizarea efectuării de către şeful locului de muncă a instructajului la locul de muncă şi a instructajului periodic pe linie de situaţii de urgenţă pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora; întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă; efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de protecţia muncii şi situaţii de urgenţă şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate.

Astfel nu uitați siguranța dumneavoastră și a angajaților dumneavoastră este pe primul loc!

#thinkSafe #workSafe #beSafe