magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Lucrari de Termoprotectie cu produse de torcretare

Lucrari de Termoprotectie cu produse de torcretare

Protecţia la foc cu produse de torcretare – constă în protejarea suprafeţelor elementelor metalice prin acoperiri de tip produs de torcretare, care realizează izolarea acestora de influențele unui eventual incendiu, mărind astfel limita de rezistență la foc;

Limita de rezistenţă la foc – este durata de timp până la care elementul de construcţie îşi pierde capacitatea de rezistenţă la foc într-un incendiu standard;

Termenul de valabilitate – este limita de timp stabilită de producător, până la care produsul/sistemul de protecţie la foc îşi păstrează caracteristicile specifice;

Incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

Lucrările de termoprotecţie a structurilor metalice sau din beton cu produse de torcretare reprezintă o măsură pasivă, ce întârzie cedarea structurii metalice sau din beton sub influenţa focului cu minim 30" si maxim 240". Sistemul de protecţie la foc a structurilor metalice pe bază de mortar uscat se realizează prin acoperirea acestora cu un strat uniform, aplicat pe suprafaţa structurilor metalice de rezistenţă.

Se măreşte astfel durabilitatea acestora în condiţii normale, precum şi în condiţii de solicitări excepţionale, prin înterpunerea unui strat izolator termic între elementul metalic şi posibilul incendiu, ca soluţie de evitare a colapsului construcţiei pe durata prestabilită.

Protecţia la foc cu produse de torcretare nu influenţează rezistenţa şi stabilitatea structurii de rezistenţă, nu influenţează comportarea acustică a suprafeţelor protejate şi nu modifică protecţia termică şi economia de energie în construcţiile respective, în condiţiile utilizării normale.

 

Produsele de torcretare sunt soluţia ideală în cazul valorilor mari ale timpilor de întârziere a cedării structurii metalice sau din beton.

Documente de referinţă

Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.

Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Specificaţii tehnice ale produselor de torcretare.

Precizari privind modul de efectuare a lucrărilor

Lucrările de termoprotecție cu produse de torcretare sunt efectuate numai de către personal care deține certificat de competență profesională în acest sens, respectiv pentru ocupația operator termoprotecție, cod COR 713105 (fost 714109). La nivelul societății există personal care deține certificate de competență profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unitățile de competență specifice.

La efectuarea lucrărilor de termoprotecție cu produse de torcretare se vor respecta prevederile legislației, normativelor, reglementărilor tehnice și standardelor în vigoare precum și specificațiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Oferta de protejare a structurilor metalice cu produse de torcretare se întocmește după o analiză în care se adună informații privind amplasarea structurii față de elementele de mediu, complexitatea structurii, tipurile de profile, limita de rezistență impusă, precum și alte cerințe ale beneficiarului.

 

SC IAȘISTING GRUP SRL este atestată conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrări de termoprotectie cu produse de torcretare, de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, conform Autorizație seria A nr. 8060 din 11.05.2018.