magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanta Mediu

Consultanta Mediu

IAŞISTING GRUP oferă consultanţă în domeniul protecţiei mediului pentru:

 • întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea acordului/avizului/autorizaţiei de mediu de la Agenţia Pentru Protecţia Mediului, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, şi a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu .
 • depunerea documentaţiei la Agenţia Pentru Protecţia Mediului precum şi obţinerea Acordului/Avizului/Autorizaţiei de Mediu.

În calitate de serviciu extern IAŞISTING GRUP consiliază agenţii economici privind:

 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat de afectare a mediului înconjurător din cadrul unităţii;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare (zone de depozitare a deşeurilor, zone de risc chimic etc).
 • Realizarea de controale  în cadrul unităţii şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie a solului, aerului şi a apei;
 • Inventarierea tipurilor de deşeuri din unitate.
 • Semnalizarea corespunzătoare a zonelor de depozitare
 • Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate din unitate conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
 • Raportarea datelor la autorităţile publice teritoriale lunar / trimestrial / semestrial /anual.
 • Identificarea agenţilor economici autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor de transport, reciclare şi recuperare deşeuri periculoase.
 • Verificarea valabilităţii contractelor cu agenţii economici autorizaţi pentru recuperarea şi/sau reciclarea deşeurilor din unitate.
 • Identificarea agenţilor economici autorizaţi pentru recoltarea probelor din aer, apă, sol atunci când este cazul.
 • Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor regulilor/legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate;
 • Informarea conducerii unității (beneficiar) asupra modificărilor survenite în legislaţia în domeniu şi a modului de implementare a acestora la nivelul unităţii.