magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanta tehnica ISCIR

Consultanta tehnica ISCIR

În cadrul departamentului de consultanţă al companiei noastre a fost dezvoltat un compartiment de prestări servicii de consultanţă tehnică, în baza contractelor de prestări servicii:

  • Servicii de consultanţă în domeniul supravegherii şi verificării tehnice a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR prin personal specializat, atestat şi autorizat ISCIR;
  • Servicii de Operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor) prin personal tehnic atestat şi autorizat ISCIR care răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor Prescripţiilor Tehnice ISCIR privind securitatea în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat.

Domenii supuse supravegherii şi verificări tehnice:

  • INSTALAŢII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP): cazane de abur, cazane de abur fierbinte (PT C1-2010), recipiente metalice stabilite sub presiune  (PT C4-2010), recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (PT C5-2003), cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (PT C9-2010) etc.
  • INSTALAŢII DE RIDICAT (IR): maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, platforme autoridicătoare, stivuitoare, elevatoare, maşini de ridicat de tip speciale, platforme ridicătoare pentru persoane cu dezabilităţi) (PT R1-2010), ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară (PT R2-2010) etc.

În cadrul prestării serviciilor de consultanţă tehnică în domeniul supravegherii şi verificării tehnice a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR prin operatori RSVTI, asigurăm:

  • evidenţa mecanismelor de ridicat şi a instalaţiilor de presiune şi urmărirea efectuării la termen a verificării tehnice oficiale fără de care acestea nu pot funcţiona;
  • urmărirea pregătirii mecanismelor de ridicat, a instalaţiilor de presiune şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale;
  • urmărirea realizării la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale;
  • examinarea în mod regulat a registrului de evidenţă a supravegherii şi luarea de măsuri pentru remedierea imediată a defecţiunilor semnalate;
  • instructajul profesional  de securitate şi sănătate în muncă cu personalul de manevrare, o dată pe semestru.

Compania IAŞISTING GRUP este autorizată de către Ministerul Economiei - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat-Inspecţia Teritorială I.S.C.I.R. Bacău pentru activităţi de supravegherea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa ISCIR, aflate în dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice ISCIR.