magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Consultanta Resurse Umane

Consultanta Resurse Umane

IAŞISTING GRUP oferă consultanţă în vederea întocmirii Regulamentului de Ordine Interioara (R.O.I.) şi a fişelor de post.

Fişa postului este documentul care sintetizează caracteristicile unui post de lucru sau a unei funcţii conform Codului Ocupaţiilor din România (C.O.R.), trasând cât mai exact responsabilităţile, obligaţiile şi drepturile angajaţilor.

Fişa postului este obligatorie, în conformitate cu art. 40 din Codul Muncii şi reprezintă anexa la Contractul Individual de Muncă.

Regulamentul de Ordine Interioară, conform Legii 53/2003, actualizat (Codul Muncii) se întocmeşte obligatoriu de către angajator şi conţine:

  • reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
  • reguli privind principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
  • drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorului;
  • procedura de soluţionare a cererilor şi / sau reclamaţiilor individuale ale angajaţilor;
  • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
  • abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
  • reguli referitoare la procedura disciplinară;
  • modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.