magazin online
0232 981 Logare Creare cont

Servicii

Te afli aici:
Home
>
Servicii
>
Servicii Proiectare si Intocmire documentatii

Servicii Proiectare si Intocmire documentatii

Compania noastră vine în sprijinul celor interesaţi de asigurarea securităţii împotriva incendiilor, siguranţei în situaţii de urgenţă şi realizarea unor măsuri de protecţie civilă.

În acest sens, prin departamentele specializate, asigurăm:

1. Întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu (cerere tip, memoriu tehnic de specialitate piese scrise şi desenate, scenariu de securitate la incendiu, verificarea proiectului pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu conform reglementărilor tehnice, planuri de situaţie şi amplasare în zonă, acordarea de asistenţă tehnică la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări, din punct de vedere al securităţii la incendiu).

2. Întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii avizului şi autorizaţiei de protecţie civilă: (cerere tip, plan de situaţie şi de încadrare în zonă, plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei, schema instalaţiilor de filtroventilaţie, planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, memoriu tehnic de specialitate).

3. Întocmirea documentaţiilor specifice organizării apărării împotriva incendiilor (emiterea actelor de autoritate: dispoziţii, decizii; plan de intervenţie, plan de evacuare a persoanelor, plan de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, plan de analiză şi acoperire a riscurilor, fişa obiectivului/localităţii, instrucţiuni pentru salariaţi, permise de lucru cu foc, rapoarte, analize periodice, programe/planuri de măsuri şi acţiuni).

4. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice diverselor tipuri de instituţii, operatori economici sau localităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (managementul activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă, instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, controale tehnice de prevenire, desfăşurarea de exerciţii şi aplicaţii practice de pregătire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă, stabilirea logisticii, necesarul de dotare, de mijloace umane şi materiale pentru intervenţie, expertizarea/auditarea nivelului de apărare împotriva incendiilor al instituţiilor, operatorilor economici sau localităţilor).

Termenele de execuţie a prestaţiilor, se stabilesc de comun acord cu beneficiarul în baza contractului de prestări servicii.

Pentru prestarea serviciilor menţionate mai sus, personalul companiei noastre este calificat şi atestat de către MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – CENTRUL NAŢIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ BUCUREŞTI.